Facebook

Koncepcja zagospodarowania i ekspozycji stanowiska archeologicznego starożytnego hutnictwa metali w Żyglinku. Wystawa prac konkursowych.